Δημιουργία δικτυακού τόπου

 

Τι μπορεί να περιλαμβάνει ένας δικτυακός τόπος ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης;

 

 • Πληροφορίες: σύντομα κείμενα, διαδικτυακές υπερσυνδέσεις
 • Εικόνες: Flickr , Picasa
 • Βίντεο: YouTube , Vimeo , Animoto
 • Βιβλία: StoryBird , Issuu
 • Εννοιολογικούς Χάρτες: Text2Mindmap , bubbl.us ,
 • Ερωτηματολόγια: Google Forms , SurveyMonkey
 • Χάρτες: GoogleMaps
 • Παρουσιάσεις: Prezi , Slid.es , Συνδυασμός: Power Point και Slideshare
 • Πίνακες - Γραφήματα: Online Charts , Excel
 • Ηχογραφήσεις: Voki , AudioBoo
 • Δραστηριότητες ζωγραφικής: Pixlr
 • Δραστηριότητες ανασύνθεσης εικόνας: JigsawPlanet (δημιουργία παζλ από φωτογραφίες ή αρχεία εικόνας)
 • Χρονολογικές Γραμμές: Dipity
 • Λίστα πηγών: βιβλιογραγικές αναφορές, δικτυακοί τόποι, ανακοινώσεις εργασιών, καλές πρακτικές.
 
    π.χ.: Πήγαμε μία επίσκεψη, θα ανεβάσω τον χάρτη της διαδρομής και φωτογραφίες από την επίσκεψη.
            Κάναμε ένα πείραμα, μπορώ να ανεβάσω τις μετρήσεις σε ένα γράφημα.
            Οι ομάδες θέλουν να παρουσιάσουν το έργο τους, ανεβάζουμε τις παρουσιάσεις τους.
 

 

Οδηγίες για το Pixlr

Για να ανοίγει μια εικόνα απευθείας με το Pixlr και να την επεξεργαστούν οι μαθητές (χρωματίσουν κλπ.) κάνετε τα εξής:

α. Ανεβάζετε την εικόνα κάπου στο Διαδίκτυο (χρησιμοποιώντας κάποιο κατάλληλο εργαλείο του Ιστού 2.0 πχ: Flickr)

β. Κάνετε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέγετε Αντιγραφή διεύθυνσης URL εικόνας (στο Google Chrome). 

γ. Γράφετε αυτή τη URL διεύθυνση https://pixlr.com/editor/?image=διεύθυνση URL εικόνας

δ. Μετά το = επικολλάτε (δεξί κλικ, επικόλληση) τη διεύθυνση που αντιγράψετε στο βήμα β και επομένως θα έχετε μια διεύθυνση URL της μορφής https://pixlr.com/editor/?image=διεύθυνση URL εικόνας

Αναζήτηση στο site

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα