Δημιουργία δικτυακού τόπου

ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

 

1. Στη διεύθυνση https://www.webnode.gr/ επιλέγουμε Είσοδος (συμπληρώνουμε διεύθυνση email και κωδικό).

2. Επιλέγουμε Διαχειριστείτε το site. Στο πάνω μέρος της σελίδας εμφανίζεται η ακόλουθη γραμμή εργαλείων:

 

 

2α. Η γραμμή εργαλείων είναι χωρισμένη σε 4 τομείς (για πρόσβαση στους επιμέρους τομείς επιλέγουμε τους παρακάτω υπερσυνδέσμους ή τους υπερσυδνέσμους στο μενού δεξιά):

1. Aντικείμενα

2. Σελίδα

3. Περιεχόμενα

4. Διάφορα

 

3. Η σελίδα εμφανίζεται χωρισμένη σε διάφορα τμήματα των οποίων τη θέση μπορούμε να αλλάξουμε  σέρνοντάς τα και αφήνοντάς τα (drag and drop) με πατημένο το αριστερό κλικ του ποντικιού ή να τα διαγράψουμε πατώντας το  Χ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναζήτηση στο site

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα