Δημιουργία δικτυακού τόπου

ΔΙΑΦΟΡΑ

 

Aυτό το τμήμα της γραμμής εργαλείων μας επιτρέπει να διαχειριστούμε τα αρχεία και τις εικόνες που έχουμε ανεβάσει μέσα στο δικτυακό τόπο.

1. Όταν κάνουμε κλικ στο κουμπί Υποδείγματα μπορούμε να επιλέξoυμε ένα νέο υπόδειγμα για το δικτυακό μας τόπο. 

2. Αν κάνουμε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις θα εμφανιστεί το ακόλουθο μενού επιλογών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Αυτό το μενού επιλογών μας επιτρέπει να κάνουμε αλλαγές σε όλο το υπόδειγμα. Mπορούμε να αλλάξουμε τα στοιχεία που εμφανίζονται στην επικεφαλίδα  και στο υποσέλιδο, να αλλάξουμε τις πληροφορίες επικοινωνίας (Επαφές).  Aυτά θα εμφανίζονται σε κάθε σελίδα του δικτυακού τόπου καθώς αποτελούν μέρος του υποδείγματος. 

4. Αν θέλουμε να αλλάξουμε την επικεφαλίδα  του δικτυακού μας τόπου  κάνουμ κλικ στην επιλογή Επικεφαλίδα ιστοσελίδας στο παραπάνω μενού και  θα εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο. Μπορoύμε να αλλάξουμε το όνομα του δικτυακού τόπου το σλόγκαν του και να προσθέσουμε μια εικόνα ως λογότυπο. 

5. Αν θέλουμε να αλλάξουμε το υποσέλιδο  του δικτυακού μας τόπου  κάνουμε κλικ στην επιλογή Yποσέλιδο στο παραπάνω μενού θα εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο. Στην περιοχή Κείμενο υποσέλιδου μπορούμε να εισάγουμε ένα κείμενο που θα εμφανίζεται ως υποσέλιδο σε κάθε σελίδα του δικτυακού μας τόπου.

 

Αναζήτηση στο site

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα