Δημιουργία δικτυακού τόπου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 

 

1.To τμήμα των Αντικειμένων μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα σελίδα ή να πλοηγηθούμε σε μια συγκεκριμένη σελίδα ή περιοχή περιεχομένου. 

2. Υπάρχουν δύο τρόποι να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί Nέο. Αν πατήσουμε πάνω στο κουμπί θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο. Αν κάνουμε κλικ στο μικρό βέλος στη βάση του κουμπιού θα εμφανιστεί ένα μενού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Το παραπάνω μενού μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα σελίδα, άρθρο ή λίστα αντικειμένων. To νέο άρθρο ή λίστα αντικειμένων θα ενταχθούν στη σελίδα που βρισκόμαστε όταν χρησιμοποιούμε αυτό το κουμπί.

4.  Όταν επιλέξουμε να δημιουργήσουμε μια νέα σελίδα θα εμφανιστεί το παρακάτω  παράθυρο:

Μπορούμε να εισάγουμε ένα όνομα για τη σελίδα και να καθορίσουμε την ιεραρχική της θέση μέσα στο δικτυακό τόπο ορίζοντας τη μητρική της σελίδα. Yπάρχει ένας αριθμός υποδειγμάτων σελίδας για να επιλέξουμε.

Tύπος

Περιγραφή

Λευκή σελίδα

Αυτό το υπόδειγμα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία κλασικών ιστοσελίδων. Μπορούμε να έχουμε κείμενο, εικόνες, βίντεο, ψηφοφορίες, χώρους συζητήσεων, κλπ.  

Άρθρα

Αυτό το υπόδειγμα περιλαμβάνει δυναμικά άρθρα. Είναι κατάλληλο για τη δημιουργία ιστολογίων, ειδήσεων και αναφορών.

Λίστα

Αυτό το υπόδειγμα περιλαμβάνει μια δυναμική λίστα στην οποία μπορούν να προστεθούν νέα αντικείμενα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια λίστα υπερσυνδέσεων, προσωπικούς καταλόγους κλπ.

FAQ-Συχνές ερωτήσεις

Αυτό το υπόδειγμα περιλαμβάνει λίστα με συχνές ερωτήσεις.

Φωτογκαλερί

Αυτό το υπόδειγμα χρησιμοποιείται ως μια γκαλερί φωτογραφιών. Μπορούμε να προσθέσουμε φωτογραφίες, διαγράμματα και απεικονίσεις. Σε κάθε εικόνα μπορούν να προστεθούν σχόλια, ψηφοφορίες ή φόρουμ.

Σχόλια

Αυτό το πρότυπο επιτρέπει στους επισκέπτες να υποβάλουν γενικά σχόλια ή ερωτήσεις προς το διαχειριστή του δικτυακού τόπου.

5. Όταν συμπληρώσουμε τα παραπάνω στοιχεία και επιλέξουμε ένα από τα παραπάνω υποδείγματα μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί Aποθήκευση και θα εμφανιστεί η νέα σελίδα. Μετά μπορούμε να προσθέσουμε περιεχόμενο στη σελίδα. 

6. Αν κάνουμε κλικ στο κουμπί Mεταβείτε στη σελίδα θα εμφανιστεί το ακόλουθο αναδυόμενο μενού.  Μέσω αυτού μπορούμε να πλοηγηθείτε στα διάφορα αντικείμενα μέσα στο δικτυακό τόπο κατά τη διάρκεια της κατασκευής και της επεξεργασίας του (σελίδες, άρθρα, λίστες).

 

 

Αναζήτηση στο site

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα