Δημιουργία δικτυακού τόπου

ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

1. Στη διεύθυνση https://www.webnode.gr/ επιλέγουμε Είσοδος (συμπληρώνουμε διεύθυνση email και κωδικό).

2. Επιλέγουμε Διαχειριστείτε το site

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Στη συνέχεια επιλέγουμε επεξεργασία ιστοσελίδας. Ανοίγει το παρακάτω παράθυρο και επιλέγουμε Επεξεργασία Μενού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ανοίγει το παρακάτω παράθυρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Από εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τους τίτλους των σελίδων που εμφανίζονται στο μενού. Επιλέγουμε τη σελίδα που θέλουμε να αλλάξουμε και με δεξί κλικ επιλέγουμε ιδιότητες και κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε (υπόδειξη: καλό είναι στο πεδίο Διεύθυνση URL να συμπληρώνουμε το όνομα που θέλουμε να εμφανίζεται ως διεύθυνση της ιστοσελίδας με λατινικούς χαρακτήρες) 

 

6. Μετά τις αλλαγές πατάμε οκ και προχωράμε στη δημοσίευση αυτών επιλέγοντας Δημοσίευση με δεξί κλικ στη σελίδα τις ιδιότητες της οποίες αλλάξαμε προηγουμένως (στο παράθυρο της επεργεργασίας μενού). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην περίπτωση που δεν το κάνουμε θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα στο πάνω μέρος της σελίδας και εκεί θα πρέπει να πατήσουμε Δημοσίευση.

7. Είμαστε στην αρχική σελίδα και πατάμε Επεξεργασία πεδίου. Στο παράθυρο που ανοίγει μπορούμε να επεξεργαστούμε το κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται. Από τη γραμμή εργαλείων μπορούμε να κάνουμε μορφοποίηση, στοίχιση, εισαγωγή εικόνων, βίντεο κ.λ.π. Συμβουλή: Αν πατήσουμε το διπλό βέλος που βρίσκεται στη δεξιά άκρη θα εμφανιστεί και δεύτερη σειρά στη γραμμή εργαλείων με περισσότερες επιλογές επεξεργασίας του κειμένου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Εισαγωγή εικόνων: Kάνουμε κλικ στο σημείο του κειμένου που επιθυμούμε να εισάγουμε την εικόνα και έπειτα επιλέγουμε το εικονίδιο της εισαγωγής εικόνας 

Στο παράθυρο που ανοίγει κάνουμε κλικ στο Ανεβάστε φωτό  και επιλέγουμε τις εικόνες που θέλουμε να εισάγουμε.

 

 

 

 

  Αποθηκεύουμε τις αλλαγές (Αποθήκευση) και στη συνέχεια πατάμε Δημοσίευση για τη δημοσίευσή τους.

 

 

 

 

 

 

Αναζήτηση στο site

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα